Project de Juiste Afslag (JA)

15 oktober 2016 16:01
Gepost door Aycan

JA-X.png

De Juiste Afslag’ is een aanbod van

Buurtsport om sport en spel voor kinderen van 8 tot en met 13

jaar mogelijk te maken in hun eigen woonomgeving. De begeleiding wordt verzorgd door

buurtsport coaches. De coaches zijn getraind om kinderen te leren op een positieve en

vreedzame manier met elkaar om te gaan. Met het bespreekbaar maken van de niet

gepaste gedrag en de inzet van een rollenspel willen we samen met deze kinderen

de gedragsverbetering stimuleren. Algemene recreatie en sport wordt als middel

ingezet om de kinderen te wijzen op de juiste afslag naar sociaal aanvaard gedrag.

Na een aantal introductielessen worden met de kinderen de goede competenties

opgesteld die naast algemene regels van wat niet mag ook suggesties bevatten

van wat wenselijk gedrag is. Bovendien staan er individuele verbeterpunten in die

variëren van minder snel boos worden tot meer durven zeggen.

Voetballen in Varsseveld met statushouders

30 juni 2016 10:15
Gepost door Aycan

VARSSEVELD – Het bureau van VluchtelingenWerk Oost-Nederland in Ulft werd benaderd door 5 statushouders, die in Varsseveld wonen en graag een potje willen voetballen met buurtbewoners. VluchtelingenWerk benaderde de buurtsportcoaches. Op donderdag 30 juni vanaf 18.30 uur wordt er gespeeld.

“De Syriers namen contact met ons op. Ze willen graag in Varsseveld integreren en zien in voetballen een mooie manier, bijvoorbeeld om de taal sneller machtig te worden”, aldus Joyce Lurvink van VluchtelingenWerk Oost-Nederland. De VWON neemt de begeleiding van deze statushouders op zich en helpt hen wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Joyce vult aan: “En toen bedacht ik, dat wij dat niet moeten organiseren, maar dat dit nu juist een prima initiatief is voor de gemeentelijke buurtsportcoaches om in gang te zetten”. Larissa Hooijman, één van de twee buurtsportcoaches van Helpgewoon Buurtsport pakte het op met haar collega en ging aan de slag. Ze vertelt “Deze mensen willen voorlopig nog niet in verenigingsverband voetballen en bijvoorbeeld trainingsavonden bezoeken, maar gewoon laagdrempelig en ongedwongen een balletje trappen.” Zij nam contact op met gebiedsmakelaar Inge Waarlo van de gemeente Oude IJsselstreek. De keuze viel op een voetbalveldje aan de Nassaustraat in Varsseveld. Het ligt in de bedoeling om daar één avond in de week door buurtbewoners en statushouders samen te voetballen. “Ik zal op de eerste avond zeker aanwezig zijn en hoop natuurlijk dat het wekelijks wordt. Ik ga er van uit, dat het onderling prima geregeld kan worden en dan hoef ik daar in de toekomst niet meer bij te zijn”, benadrukt buurtsportcoach Larissa. De eerste voetbalavond op het veldje aan de Nassaustraat is op donderdag 30 juni vanaf 18.30 uur. “Ik nodig buurtbewoners van harte uit om op die avond aanwezig te zijn. Je bent dan sportief in beweging en helpt de statushouders om te integreren.”

Thuis voelen

De gemeente Oude IJsselstreek zet zich in om vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de statushouders, zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen in onze gemeente. Dat gebeurt letterlijk door huisvesting, het in overleg met wooncorperatie Wonion, verspreid over de gemeente, beschikbaar stellen van huurwoningen. Figuurlijk door integratie in samenspraak met VluchtelingenWerk Oost-Nederland, regio Oost. De VWON coördineert en zoekt vrijwilligers voor de begeleiding van de nieuwkomers. Joyce Lurvink is uitermate te spreken over de grote bereidheid van inwoners om zich op te geven als vrijwilligers voor het bieden van ondersteuning op verschillende gebieden. “Steeds krijgen we naar aanleiding van een voorlichtingsavond weer een flink aantal opgaves. Maar natuurlijk kunnen we nog mensen gebruiken”.

Buurtsportcoaches

Larissa Hooijman en Paulien Verheij zijn sinds eind vorig jaar buurtsportcoaches in de gemeente Oude IJsselstreek. Zij organiseren sport- en beweegevenementen en werken samen met sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. Onophoudelijk proberen ze de diverse instanties van hun bestaan op de hoogte te brengen en van hun capaciteiten te overtuigen. Inmiddels hebben zij in hun nog prille bestaan al diverse opvallende initiatieven ontplooit, zoals de’ beweegtuin’ bij zorgcentrum Antonia in Terborg en het ‘walking football’ in Westendorp. Larissa vertelt enthousiast: “Voor de nationale Sportweek die in september plaatsvindt, zijn wij nu volop ideeën aan het ontwikkelen voor activiteiten voor basisschoolkinderen.”
Wilt u meer informatie over de activiteiten van de buurtsportcoaches, dan kunt u het beste mailen naar buurtsport@helpgewoon.nl of kijk op facebook van Helpgewoon Buurtsport.

Buurtsportactiviteiten Tilburg-Noord

30 mei 2016 21:47
Gepost door Aycan

Buurtsport is al jaren bekend in Tilburg-Noord. Het is een onderdeel van de afdeling Sportbedrijf van de Gemeente Tilburg. In Noord zijn op dit moment drie buurtsportmedewerkers actief: Dennis Drenthe, Jaap van Loon en Nassar Chakir. Ze organiseren allerlei sportactiviteiten en stimuleren jongeren om daar aan mee te doen. Dennis Drenthe is goed in het motiveren van talenten, waarbij zijn slogan is “Iedereen heeft talent”. Jaap van Loon weet jongeren enthousiast te maken tijdens activiteiten. Nassar Chakir is altijd op zoek naar mogelijkheden en kansen voor jongeren.

Sport en spel
Buurtsport Noord organiseert veel sport en spelactiviteiten, vooral voor jongens en meiden van 12 tot en met 23 jaar. In de winter binnen en in de zomer buiten, op allerlei sportlocaties en sportpleinen in de wijk. Bijvoorbeeld op het Cruyff Court bij het Ypelaerpark. Ze stimuleren jongeren om hun sporttalenten te benutten. Ze gaan bijvoorbeeld langs hangplekken en bespreken met de jongeren hoe ze hun vrije tijd zinvol kunnen inzetten. Ook bieden ze stage mogelijkheden, helpen ze jongeren op weg bij het organiseren van sportactiviteiten, of begeleiden ze jongeren naar cursussen of andere organisaties. De buursportmedewerkers werken samen met jongerenwerk R-newt, Contour de Twern, de Wijkraad, de wijkregisseur, WonenBreburg en sportcomplex Drieburcht.
Meedoen?
Kijk voor de wekelijkse activiteiten op www.sportintilburg.nl. Of volg de buurtsportmedewerkers op Facebook:

Project ‘De Juiste Afslag’

20 mei 2016 10:26
Gepost door Aycan

De Juiste Afslag’ is een aanbod van

Buurtsport om sport en spel voor kinderen van 8 tot en met 13

jaar mogelijk te maken in hun eigen woonomgeving. De begeleiding wordt verzorgd door

buurtsport coaches. De coaches zijn getraind om kinderen te leren op een positieve en

vreedzame manier met elkaar om te gaan. Met het bespreekbaar maken van de niet

gepaste gedrag en de inzet van een rollenspel willen we samen met deze kinderen

de gedragsverbetering stimuleren. Algemene recreatie en sport wordt als middel

ingezet om de kinderen te wijzen op de juiste afslag naar sociaal aanvaard gedrag.

Na een aantal introductielessen worden met de kinderen de goede competenties

opgesteld die naast algemene regels van wat niet mag ook suggesties bevatten

van wat wenselijk gedrag is. Bovendien staan er individuele verbeterpunten in die

variëren van minder snel boos worden tot meer durven zeggen.

18 mei 2016 11:07
Gepost door Aycan

Op naar een fantastische sportzomer!

Jeugdsportfonds Utrecht weer actief

13 mei 2016 11:18
Gepost door Aycan

Vanaf april is het Jeugdsportfonds gemeente Utrecht weer actief en in staat om aanvragen te behandelen. Door een tekort aan financiën was dat de eerste maanden van dit jaar niet zo. De gemeente Utrecht en Sportservice provincie Utrecht hebben samengewerkt aan een passende oplossing waardoor er weer financiële middelen beschikbaar zijn om aanvragen te honoreren. Met het nieuwe budget komt het motto van het Juegdsportfonds: ‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’, weer iets dichterbij.

Buurtsport Utrecht Overvecht

28 april 2016 19:57
Gepost door Aycan

Kom sporten !

Elke woensdag

Locatie: Atlasdreef

Tijd: 15:00 – 16:00

Elke maandag

Locatie: Tigrisdreef

Tijd: 16:30 – 17:30

Neem je sportkleding mee !

Voor jongens en meisjes van 9 tot 13 jaar

Buurtsportcoaches willen inwoners van gemeente aan bewegen krijgen

22 april 2016 07:07
Gepost door Aycan

Paulien Verheij (links) en Larissa Hooijman van Helpgewoon buurtsport.

SILVOLDE – “Wij willen de inwoners van de Oude IJsselstreek meer aan het bewegen krijgen.” Het is een uitspraak die steeds weer terugkomt in het verhaal van Larissa Hooijman en Paulien Verheij, de nieuwbakken buurtsportcoaches van de gemeente Oude IJsselstreek, die in november als zodanig zijn aangesteld.

Het kabinet wil dat jong en oud meer mogelijkheden krijgen om te sporten en te bewegen in hun eigen buurt. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hiervoor het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ in het leven geroepen. Eén van de acties om dat te realiseren is de aanstelling van buurtsportcoaches. De gemeente Oude IJsselstreek heeft er twee: Larissa Hooijman uit Ulft en Paulien Verheij uit Silvolde. Het is hun taak er aan bij te dragen dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen door het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het samenwerken met sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. Oude IJsselstreek benaderde Helpgewoon voor de uitvoering van de maatregel. Larissa en Paulien hebben een gedegen afgeronde sportopleiding achter de rug en na een succesvolle sollicitatie vormen zij nu de Coöperatie Helpgewoon Buurtsport.

De sportieve jonge vrouwen zijn sinds eind vorig jaar op ontdekkingsreis. Want zo mag je het voorlopig gerust noemen. Ontdekken van vraag en aanbod en de mogelijkheden in onze gemeente. Oriënteren en zichzelf profileren om bekendheid voor hun functie te krijgen en zo gevonden te kunnen worden. De dames hebben een werkplek in Silvolde, maar zijn meestal onderweg, in beweging, als voorbeeld van het programma dat zij propageren. En ze hebben in de afgelopen maanden bepaald niet stil gezeten. Larissa: “Onze functies zijn nieuw binnen de gemeente. De inwoners moeten de weg naar ons nog weten te vinden. Ze moeten te weten komen wat wij voor ze kunnen betekenen.” “Ook zoeken wij naar mogelijkheden en ontplooien dan ook zelf initiatieven, maar alles gaat in samenwerking”, vult Paulien aan.
Na een peiling onder de Silvoldse basisscholen gaat nu één keer per maand de basketballkooi bij wijkcentrum De Lichtenberg open voor een sportinstuif. Op woensdagmiddag tussen 13.30 en 17.00 uur doet een toenemend aantal kinderen onder begeleiding een sport- en spelletjesprogramma. Meer kinderen zijn welkom. Een ander initiatief voor een totaal andere doelgroep is de ‘beweegtuin’ bij verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia in Terborg. Bewegen is natuurlijk ook voor ouderen goed en als het even kan in de gezonde buitenlucht. Of wat te denken van de samenwerking met Sportvereniging Westendorp. Daar is het programma ‘walking football’ opgestart. Het is een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers.
Hebt u een idee voor een sport- of beweegactiviteit, maar u zoekt steun bij de realisatie en de organisatie, neem dan contact op met de buurtsportcoaches Larissa Hooijman en Paulien Verheij:buurtsport@helpgewoon.nl of kijk op Facebook van Helpgewoon Buurtsport.

Sportende jeugd, gezonde jeugd

6 april 2016 10:47
Gepost door Aycan

Jeugd die sport en beweegt. Dat is goed! Frisse buitenlucht, beweging, samenspel en een toeziend oog van opvoeders, allemaal onmisbare elementen voor gezond en evenwichtig opgroeien. Toch is sporten voor veel kinderen en jongeren in achterstandswijken om allerlei redenen niet weggelegd. Er is geen geld voor, sportclubs liggen ver weg, ‘t geeft overlast voor omwonenden, een bepaalde straatgroep is de baas of ouders hebben geen tijd. Tegelijk zijn in die wijken veel zorgen over verveling en ontsporing van buurtjeugd. Als oplossing worden zo nu en dan sportprojecten opgezet die vaak na enige tijd weer stoppen.

Buurtsport zet project ‘de Juiste Afslag’ (JA)  in om de jeugd vreedzaam te laten sporten in hun eigen woonomgeving.

Strijd Olympisch ticket

27 maart 2016 19:42
Gepost door Aycan

Van 21 t/m 28 maart strijden de Nederlandse waterpolodames in op het Olympisch Kwalificatie Toernooi in goud voor een ticket voor de Olympische Spelen. Hieronder een overzicht van de resultaten.

Arno Havenga selecteerde de volgende spelers voor het toernooi in Gouda: Debby Willemsz, Laura Aarts, Yasemin Smit, Lieke Klaassen, Dagmar Genee, Amarens Genee, Maud Megens, Nomi Stomphorst, Sabrina van der Sloot, Isabella van Toorn, Marloes Nijhuis, Vivian Sevenich en Leonie van der Molen. Al deze speelster trainen dagelijks in het NTC Waterpolo Utrecht. Vanuit VSU Topsport wordt de life style en studie coaching voor alle sporters uit dit toptrainingscentrum verzorgd. De sporters en ouders kunnen hier terecht voor al hun vragen over de combinatie studie, wonen en sport.

Arno Havenga: “Ik heb er voor gekozen om dezelfde speelsters te selecteren als voor het EK in Belgrado. De ploeg is klaar voor de stage met USA van komende week en zal deze dagen de laatste stappen zetten naar volledige scherpte en fitheid voor het OKT. We hebben er uiteraard zin in en rekenen op geweldige steun van ons thuispubliek. Onze supporters kunnen ons helpen om een fantastisch toernooi te spelen.”

Oranje speelt op het OKT in poule B met Duitsland, Frankrijk, Italië, Nieuw Zeeland en Rusland. In poule A zitten Amerika, Canada, Griekenland, Japan, Spanje en Zuid Afrika.

Wedstrijdprogramma Nederland:
Maandag 21 maart – Frankrijk – Nederland: 5 – 14
Dinsdag 22 maart – 18:30u Nederland – Rusland: 8 – 8

Woensdag 23 maart – 18:30u Italië – Nederland: 8-8
​Donderdag 24 maart – 18:30u Nederland – Duitsland
​Vrijdag 25 maart – 18:30u Nieuw Zeeland – Nederland
Zaterdag 26 maart – kwartfinales (nr. 1 t/m 4 uit poule A & B)
Zondag 27 maart – Halve finales
Maandag 28 maart – Finale

Update 21 maart: Oranje wint openingsduel op OKT
Het Olympisch Kwalificatie Toernooi is voor de Nederlandse waterpolodames goed begonnen. In Gouda speelde het team van coach Arno Havenga z’n eerste wedstrijd tegen Frankrijk. In een aantrekkelijk duel werd het 5-14.
De Franse equipe is geen onbekende voor Oranje. In de World League werd twee maal moeizaam gewonnen. In oktober werd het in Amersfoort 12-7 en vorige maand in Lille won Nederland met 12-8. Vanavond kwamen de Leeuwinnen een stuk beter voor de dag. Na een eerste aftastende periode gooide Nederland alle schroom van zich af.

Update 22 maart: Gelijkspel tegen Rusland
Na een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen in Brussel, startte Nederland de tweede Olympische kwalificatiewedstrijd tegen Rusland. Oranje oogde nerveus en kwam op achterstand. Halverwege was de stand 4-4 en trok Nederland door in de 3e part tot 8-4. Maar ze wisten deze voorsprong niet vast te houden. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel 8-8.

Kijk voor alle info, programma, deelnemende teams op www.gouda2016.com

Tags

Contact
Buurtsport.nl
Lomanlaan 55
3526 XC Utrecht
Telefoon: 06 34943695
E-mail:info@buurtsport.nl
Clienten Services