Buurtsportvereniging in Schilderswijk dreigt ten onder te gaan aan eigen succes

DEN HAAG - Buurtsport Vereniging De Mussen verkeert in zwaar weer. Als er geen steun komt van de gemeente, gaat de organisatie ten onder. ‘Dan moeten wij volgend jaar stoppen. En dreigt een einde te komen aan een bruisende buurtsportvereniging, met 500 actieve sporters in een wijk waar sporten en bewegen zo belangrijk wordt geacht’, aldus de directeur van de Mussen, Nicoline Grötzebauch. De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil nu dat ‘alles op alles’ wordt gezet om de vereniging te redden.

De Buurtsport Vereniging (BSV) werd 2015 door De Mussen opgericht met als doel het bevorderen van een positieve gezondheid in de Schilderswijk. Daar is ook voldoende reden voor, schetst de directeur: 74 procent van de wijkbewoners heeft een chronische aandoening, 66 procent heeft overgewicht, waarvan 21 procent obesitas. Bijna zeven van de tien mensen voelt zich eenzaam of heeft meer kans op depressiviteit en een angststoornis.

Daar staat tegenover dat nog niet de helft van de bewoners aan sport doet, mede omdat er in de wijk weinig verenigingen zijn. De Mussen wilde daar verandering in aanbrengen met het oprichten van de vereniging. ‘Door letterlijk in beweging te komen en beter in je vel te zitten, wordt een basis gelegd voor verdere participatie in de samenleving. Sport en bewegen draagt op deze wijze bij aan een betere fysieke en psychische gezondheid van bewoners in de wijk. Deelname aan sport- en beweegactiviteiten doorbreekt daarnaast het isolement van mensen en werkt stress verlagend’, aldus Grötzebauch.

Gezonde levensstijl

En de club is een succes. Meer dan vijftig uur per week is er een programma voor volwassenen: wandelen, pilates, fitness, yoga, zaalvoetbal, Zumba. Daarnaast zijn er gezondheidsspreekuren in De Mussen en bij de gezondheidscentra in de wijk. Ook is er veel belangstelling voor de voorlichting over een gezonde levensstijl en cursussen. Voor jongeren is er ruim 25 uur aan sport en beweging. Die leren kennismaken met sport en worden als het even kan ook in contact gebracht met andere verenigingen.

Maar dat succes heeft ook een keerzijde, stelt de directeur. Ieder nieuw lid zorgt ook voor extra verlies. Nu er 500 leden zijn, kent de vereniging een jaarlijks tekort van 174.000 euro. Dat komt omdat de inkomsten lang niet voldoende zijn om de kosten te dekken. Per lid is er een tekort van ruim 300 euro per jaar.

Geen steun

In tegenstelling tot andere sportverenigingen krijgt De Mussen geen subsidie van de gemeente voor deze activiteiten. Zelfs tijdens de coronaperiode is er geen financiële steun uit het stadhuis. De afgelopen jaren kon De Mussen dit verlies nog een beetje opvangen door steun uit Europese fondsen. Maar daaraan komt nu een einde. Omdat de vereniging ondertussen nog wel blijft groeien, is de situatie nu urgent, aldus de directeur. ‘De Mussen kan dit verlies het komend jaar niet meer opvangen.’

De PvdA in de gemeenteraad wil dat het stadsbestuur de vereniging redt. ‘Bewegen en sporten is zo belangrijk voor bewoners van de Schilderswijk. Daarom was de schok groot toen ik hoorde dat een van de laatste sportvoorzieningen daar dreigt te moeten sluiten. Want juist in deze wijk, waar bewoners met veel gezondheidsproblemen kampen, zoals overgewicht en eenzaamheid, moet iedereen kunnen sporten. Buurtsport Vereniging De Mussen helpt dat mogelijk te maken’, aldus fractievertegenwoordiger Samir Ahraui.

Gezondheidscrisis

Hij wijst er ook op dat uit recent onderzoek van de gemeente blijkt dat de laatste jaren in heel Den Haag gemiddeld meer wordt gesport, maar dat wijken als Laak, de Schilderswijk, Transvaal en Escamp ver achter blijven. ‘Het is mooi dat het in de welvarende wijken beter gaat, maar in wijken die het moeilijker hebben, dreigt op korte termijn een gezondheidscrisis als de gemeente niet snel actie onderneemt. Iedereen moet lekker kunnen sporten en gezond kunnen leven in Den Haag. In welke wijk je ook woont.’

Daarbij speelt volgens Ahraui ook nog meer dat de buurtsportvereniging veel meer is dan dan alleen een sportvereniging. ‘Niet alleen geeft de vereniging voorlichting over een gezonde levensstijl, ook zorgt die ervoor dat bewoners elkaar kunnen ontmoeten en uit hun sociale isolement komen. Voor met name veel kwetsbare vrouwen uit de wijk is dit cruciaal. Zo’n belangrijke en verbindende organisatie mag niet voor de Schilderswijk verloren gaan.’

Grötzebauch: ‘Wij hopen echt dat de gemeente ervoor open staat om ons te steunen. Zo’n heel groot bedrag is het niet.’

Nieuws van locatie

Lessen deze week

Tags

Contact
Buurtsport.nl Papendorpseweg 99 | Postcode 3528 BJ Utrecht Telefoon: 06 87026424 Monarchvliderlaan 38 3544 DA Utecht E-mail:info@buurtsport.nl KvK 65799399 Fiscaal nummer 856264556
Clienten Services